CEDAR

Clinical Decision Making and Outcome
in Routine Care
for People with Severe Mental Illness


     

 

Kliniske beslutningsprocesser og outcome i rutinebehandling af mennesker med svær psykisk sygdom

Abstract

Publications

Instruments

Contact

Baggrund: Der foreligger omfattende forskning af kliniske beslutningsprocesser ved kortvarig fysisk sygdom, men der mangler viden om kliniske beslutningsprocesser og outcome i forbindelse med langvarige sygdomme, især svære psykiske sygdomme. Dette projekt med deltagelse af seks europæiske lande (Tyskland, England, Ungarn, Italien, Schweiz og Danmark) undersøger disse forhold.

Metoder: Som det første vil CEDAR etablere en metode til at vurdere kliniske beslutningsprocesser hos mennesker med svær psykisk sygdom: Særlige ?redskaber? vil blive udviklet til at måle stilen i kliniske beslutningsprocesser, nøgleelementer i de kliniske beslutningsprocesser i rutinebehandling samt involvering og tilfredshed ud fra såvel patient- som behandlerperspektiv. Dernæst vil disse redskaber blive anvendt i et multinationalt observationsstudie (månedlige vurderinger gennem en 1-årig observationsperiode, N=540). Studiet vil undersøge den kort- og langsigtede effekt af kliniske beslutningsprocesser på forskellige områder af behandlingsresultatet (symptomniveau, livskvalitet, behov).

Forventede resultater: Undersøgelsen vil gøre det muligt at tegne et billede af kliniske beslutningsprocessers kvalitetsindikatorer, såvel som at specificere hovedområderne til yderligere forbedringer af processen. Forhold for betydning af opnåelsen af den bedste praksis i kliniske beslutningsprocesser i behandlingen af svært psykiske syge mennesker vil blive identificeret og anbefalinger formuleret. Med fokus på patientens rolle i kliniske beslutningsprocesser vil CEDAR også bidrage til at forstærke patientperspektivet. Udover formidlingen af resultater i videnskabelige medier planlægges formidlingsaktiviteter for at sikre hurtig omsætning af resultaterne til praksis. Projektet forventes at bidrage til forbedringen af praksis i kliniske beslutningsprocesser inden for det psykiske sundhedsvæsen i Europa.