CEDAR

Clinical Decision Making and Outcome
in Routine Care
for People with Severe Mental Illness


     

 

 

Klinikai döntéshozatal és kimenetel súlyos pszichiátriai betegséggel élok rutin ellátásában (CEDAR)

Abstract

Publications

Instruments

Contact

Háttér: Számos eddigi vizsgálat elemezte a klinikai döntéshozatalt (CDM) heveny testi betegségekben. Krónikus betegségekben azonban a CDM-rol és a kimenetelrol hiányosak az ismeretek, foleg a súlyos pszichiátriai betegséggel élok ellátását illetoen. Ezért folytatjuk e vizsgálatot hat európai országban (Dánia, Németország, Magyarország, Olaszország, Svájc és Anglia).

Módszerek: A CEDAR elsonek kialakítja a CDM felmérésének súlyos pszichiátriai betegségekben szenvedo embereken alkalmazható módszertanát. Speciális eszközöket fejleszt ki (és pszichometriai sajátságokat állapít meg) a CDM meghatározóinak és kulcselemeinek mérésére a rutin ellátásban, valamint arra, hogy hogyan hat a CDM a kezelésben való részvételre és azzal való elégedettségére a páciens és az ellátó szakember szempontjából. Következoleg, ezeket az eszközöket egy nemzetközi prospektív vizsgálatban alkalmazza (egy éves megfigyelési periódus alatt havonta egy értékelés; N=540). A vizsgálat értékeli a CDM azonnali, rövid és hosszú távú hatásait a beteg további sorsának fobb szintjein (tüneti szint, életminoség, szükségletek) figyelembe véve a CDM és a kimenetel viszonyát jelentosen módosító tényezoket.

Várható eredmények/hatás: A vizsgálat eredményei esélyt kínálnak a CDM minoségi jellemzoinek meghatározására, valamint rámutatnak arra, hogy azok hogyan javíthatók tovább. Meghatározza a súlyos pszichiátriai betegségekkel élok rutin ellátásában a CDM legjobb gyakorlatát és az erre vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg. A CEDAR kiemelt figyelmet fordít a beteg szerepére a CDM-ben, mellyel támogatja az ellátást igénye vevok fogyasztói szempontjait. A tudományos folyóiratokban való publikálás mellett lépéseket ajánl fel az eredmények gyakorlatba való gyors átültetéséhez. Mindezek miatt e kutatási tervezet összeurópai szinten is érdemben segíti az egészségügyi ellátás CDM gyakorlatának fejlesztését.